Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / VIII Spotkanie programów redukcji szkód
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
VIII Spotkanie programów redukcji szkód
W ramach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN organizuje coroczne spotkanie programów redukcji szkód.

 Tegoroczne spotkanie, które ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy programami oraz  monitorowanie sceny narkotykowej odbędzie się w dniach 18-19 września br. w Falentach k. Warszawy.

Na konferencję zapraszamy również przedstawicieli nowo powstałych placówek realizujących programy redukcji szkód. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt:
Anna Strzelecka, nr tel. (22) 641 15 01, wew. 124, e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania wraz z kartami zgłoszeniowymi otrzymają Państwo drogą mailową w późniejszym terminie.


 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii