Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Notatka z II Spotkania Wojewódzkich Koordynatorów TDI KBPNNowy artykuł
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku 94% gmin w Polsce realizowało gminny program przeciwdziałania narkomanii lub gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Gminy wydały ponad 65 milionów złotych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. 29% całkowitego kosztu realizacji Krajowego Programu (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Notatka z II Spotkania Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
Dane o osobach zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających i substancji psychotropowych są jednym z istotnych wskaźników służących do monitorowania sytuacji dotyczącej narkotyków i narkomanii rekomendowanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) – ang. Treatment Demand Indicator (TDI).

Sieć Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN została powołana w marcu b. r.  przez CINN KBPN w odpowiedzi na wprowadzone w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązania prawne, a przez to potrzebę przygotowania działań umożliwiających implementację systemu monitorowania TDI w całym kraju.

13 września b. r. odbyło się II Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN (KW TDI KBPN), które służyło podsumowaniu dotychczasowej współpracy pomiędzy CINN KBPN a Koordynatorami oraz omówieniu działań z wprowadzanymi do systemu podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Podczas spotkania omówiono zasady dalszej współpracy KW TDI z placówkami, które rozpoczęły zbieranie danych w ramach projektu jak i, ze względu na udaną dotychczasową współpracę, plany dotyczące wprowadzania kolejnych zainteresowanych uczestnictwem w systemie placówek.

Ze względu na fakt dużej aktywności Koordynatorów oraz przeszkolenia w poszczególnych województwach wszystkich objętych obowiązkiem sprawozdawczym podmiotów leczniczych, podczas spotkania podjęto również decyzję o możliwości rozszerzenia działalności Koordynatorów TDI o województwa sąsiednie oraz wstępnie omówiono warunki takiej współpracy.

Wszelkie zaplanowane na najbliższy rok działania KW TDI przedstawione zostaną na V Konferencji placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia, która odbędzie się w październiku b. r. w Warszawie.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii