Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Podsumowanie końca roku i rozpoczęcie następnego...
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 26 865. Najwięcej osób zarejestrowano w województwie mazowieckim (4678 osób, 17,5% wszystkich podejrzanych) następnie dolnośląskim (3325, 13%). Na trzecim miejscu jest również województwo śląskie z liczbą 2610 podejrzanych, co stanowi 10% wszystkich podejrzanych osób w 2010. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Podsumowanie końca roku i rozpoczęcie następnego...
W ostatnich miesiącach 2012 roku Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN w ramach prowadzonych działań realizowało kilka aktywności, które dotyczyły przede wszystkim współpracy międzynarodowej w monitorowaniu problemu narkotyków i narkomanii. Działania te będą kontynuowane w roku bieżącym, dlatego też poniżej zamieszczamy ich krótkie podsumowanie.

Pod koniec września Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii wzięli udział w wizycie studyjnej w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA). Podczas dwóch dni spotkania przedstawione zostały działania m.in. województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz opolskiego, jak również aktywności Centrum Informacji KBPN w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Ponadto zaprezentowano polskie doświadczenia w monitorowaniu problemu narkotykowego na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Efektem wizyty w Lizbonie było zaproszenie przedstawiciela miasta Opole na spotkanie ekspertów z lokalnego monitoringu w EMCDDA.

Na początku października w  Rydze odbyła się Bałtycka Akademia Reitox EMCDDA zorganizowana przez łotewski Focal Point oraz EMCDDA we współpracy z Centrum Informacji KBPN. Spotkanie dotyczyło ewaluacji i monitorowania krajowych strategii narkotykowych. Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w ewaluację i monitoring z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski oraz eksperci z EMCDDA. Inicjatywa horyzontalnej współpracy Focal Pointów była na tyle ciekawa, że podjęto decyzję o kontynuowaniu działań w 2013 roku. Kolejne spotkanie, dotyczące już innej tematyki, odbędzie się w Tallinie w ramach Drugiej Bałtyckiej Akademii Reitox.

Ponadto Polska uczestniczyła w pilotażowym projekcie EMCDDA dotyczącym zbierania informacji od osób zajmujących się leczeniem oraz redukcją szkód. Dane zbierano z wykorzystaniem metodologii grup focusowych. Projekt miał na celu określenie wyzwań dla profesjonalistów pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz określenie, jakie informacje oraz wsparcie ze strony Focal Pointów mogą być użyteczne dla specjalistów. Wyniki polskiej grupy focusowej obok prezentacji greckiej, maltańskiej oraz irlandzkiej zostały przedstawione podczas listopadowego spotkania Headów Focal Pointów w Lizbonie. W 2013 roku, w ramach kontynuowania projektu, zostaną przeprowadzone w Polsce kolejne grupy focusowe.

W grudniu, we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), została zorganizowana dwudniowa konferencja pt. „Monitoring na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – wyzwania i osiągnięcia”, w której wzięło udział blisko 60 osób zajmujących się problemem narkomanii z ramienia jednostek samorządu terytorialnego. W marcu 2013 roku planowana jest kolejna konferencja, tym razem o zasięgu międzynarodowym. Organizatorami spotkania będą Centrum Informacji KBPN, MCPS oraz włoski Focal Point i EMCDDA. W zaplanowanej konferencji poza osobami zaangażowanymi w monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w Polsce, udział weźmie kilkunastu ekspertów z Europy.

Okres przedświąteczny to także rozpoczęcie współpracy z Gruzją. Spotkanie w Tbilisi miało na celu nawiązanie współpracy z gruzińskim partnerem. Zaprezentowano polskie doświadczenia w zakresie profilaktyki, leczenia oraz monitorowania problemu narkotykowego. W 2013 roku w ramach środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program Polska Pomoc) Krajowe Biuro będzie realizować z Gruzją projekt dotyczący problemu narkomanii. Przedstawiciel Gruzji weźmie udział m.in. w marcowej konferencji poświęconej temu zagadnieniu. 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii