Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Wzór kwestionariusza sprawozdawczego dla Urzędów Marszałkowskich dot. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Wzór kwestionariusza sprawozdawczego dla Urzędów Marszałkowskich dot. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
Poniżej do pobrania wzór kwestionariusza dla Urzędów Marszałkowskich.

WZÓR KWESTIONARIUSZA DLA URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać do dnia 29 marca br. na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii