Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W latach 2009-2010 w związku z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska używania tzw. dopalaczy, trzy razy nowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Łącznie zdelegalizowano w tym okresie 27 substancji oraz roślin o działaniu psychoaktywnym. Jest to największa liczba substancji zdelegalizowanych w tak krótkim czasie w historii prawa narkotykowego w Polsce i jedna z największych w Europie.
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Włoskim Focal Pointem i Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) organizuje konferencję pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 marca br. w Hotelu Novotel i adresowana jest do Sieci Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.

Ponadto w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz partnerzy z ponad 10 krajów europejskich.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń w ramach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, a także zacieśnianie współpracy między partnerami oraz dyskusję nad możliwymi kierunkami rozwoju polityk antynarkotykowych.

Udział w konferencji na zaproszenia.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii