Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Publikacja dotycząca monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Publikacja dotycząca monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wydało publikację Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Międzyamerykańskiej Komisji ds. Kontroli Nadużywania Narkotyków Organizacji Państw Amerykańskich (CICAD-OAS) pt. „Tworzenie krajowych centrów monitorowania narkotyków i narkomanii – podręcznik”.

Wersja angielska podręcznika jest dostępna na stronie EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook

Do tej pory publikacja została wydana w kilku językach np. włoskim, francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim.

Polski podręcznik będzie stanowić wsparcie dla krajowego systemu monitorującego na wszystkich poziomach: krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Oficjalna prezentacja książki odbyła się w trakcie marcowej międzynarodowej konferencji ekspertów wojewódzkich oraz gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii w Warszawie. W konferencji organizowanej przez Centrum Informacji KBPN wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Włoskim REITOX Focal Pointem wziął udział autor podręcznika Alexis Goosdeel z Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, który przedstawił podręcznik.

Podręcznik - KCMNNPodręcznik - KCMNN

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii