Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” 19-20 marca 2013 r. Warszawa
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” 19-20 marca 2013 r. Warszawa
W dniach 19-20 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” zorganizowana przez CINN KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a także Włoskim Reitox Focal Point oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, sieć gmin monitorujących problem narkomanii na poziomie lokalnym, organizacje pozarządowe oraz placówki lecznictwa uzależnień w Polsce. W obradach uczestniczyli także eksperci z 11 krajów tj. z Austrii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przedstawiciel Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Konferencja służyła wymianie doświadczeń dotyczących monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, a także dyskusji nad możliwymi kierunkami rozwoju polityk antynarkotykowych.  W ramach poszczególnych sesji omawiano zasady i charakterystykę monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem opisu modelu wprowadzonego we Włoszech. Dodatkowo podczas konferencji przedyskutowano przykłady ewaluacji i monitorowania realizacji strategii antynarkotykowych wraz z zaprezentowaniem podejścia polskiego. Spotkanie zakończyło się analizą różnych przykładów krajowych monitoringów zjawiska narkotyków oraz działań podejmowanych w odpowiedzi na rozpoznane problemy.

W trakcie konferencji CINN KBPN zaprezentowało uczestnikom nowy podręcznik pn. „Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii” (dostępny tutaj), który stanowi polski przekład publikacji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii “Building a national drugs observatory: a joint handbook”.

Różnorodność zaprezentowanych modeli monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii potwierdziła wielowymiarowy charakter problemu narkotykowego oraz szeroki zakres działań podejmowanych w celu reakcji instytucjonalnej na  konsekwencje z nim związane. Zbieranie i analiza danych na temat problemu narkotykowego stanowi zatem kluczowy element prowadzenia skutecznych i dopasowanych do potrzeb działań zaradczych. Możliwe  jest to dzięki bieżącemu uaktualnianiu stanu wiedzy o charakterystyce zjawiska narkomanii zarówno na poziomie krajowym jak też w skali regionalnej i lokalnej.

 

Program konferencji 19-20.03.2013 r. Warszawa (strona 1)

Program konferencji 19-20.03.2013 r. Warszawa (strona 2)

 

plik w formacie jpg

plik w formacie jpg

plik w formacie jpg

plik w formacie jpg

plik w formacie jpg

plik w formacie jpg

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii