Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, 29 marca, Tbilisi, Gruzja.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2007 r. w Polsce 16% badanej młodzieży (15-16 lat) deklarowało chociaż jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a w przypadku amfetaminy - 4%.
Konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, 29 marca, Tbilisi, Gruzja.
W dniu 29 marca br. w Tbilisi odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Partnerami po stronie gruzińskiej są: “Center for Mental Health and Prevention of Addiction” - instytucja działająca w ramach gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia i “Disease Prevention, Control and Non Proliferation Association” – gruzińska organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką uzależnień.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc”.

Główne cele projektu to doskonalenie kompetencji zawodowych specjalistów gruzińskich z instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywać się będzie w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w państwach UE. Przewidziane jest również utworzenie na terenie Gruzji poradni internetowej dla osób używających narkotyki, ich rodzin oraz dla zainteresowanych problematyką narkotyków i narkomanii.

Wśród 35 uczestników konferencji znaleźli się m.in. przedstawiciele gruzińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, cerkwi prawosławnej, lokalnych mediów i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciel Ambasady RP w Tbilisi.

Podczas konferencji przedstawiciele Krajowego Biura przedstawili szczegóły projektu, informacje nt. systemu przeciwdziałania narkomanii w Polsce, najważniejsze rozwiązania prawne w tym zakresie, a także informacje dotyczące systemu monitoringu i ewaluacji strategii antynarkotykowej w Polsce. Fundacja Merkury zaprezentowała natomiast polskie doświadczenia w zakresie poradnictwa internetowego, korzyści płynące z tego typu usług oraz przedstawiła rolę organizacji pozarządowych w systemie przeciwdziałania problemowi narkotyków i narkomanii w Polsce.

Przedstawiciele instytucji gruzińskich wygłosili prezentację na temat epidemiologii zjawiska narkomanii, wskazując przy tym, iż przy ok. 40 tys. dożylnych użytkowników narkotyków, dostęp do leczenia (najczęściej odpłatnego) nadal jest bardzo ograniczony. Coraz bardziej istotnym problemem staje się - obok politoksykomanii - używanie dezomorfiny (tzw. „krokodyl”), która - według danych epidemiologicznych - zastąpiła zdecydowanie droższą heroinę.

Przedstawiciel cerkwi prawosławnej wskazał natomiast na ważną rolę kościoła w procesie przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia. Do niedawna to głównie cerkiew i liczne organizacje pozarządowe niosły pomoc osobom uzależnionym od narkotyków.

Zarówno konferencja zorganizowana w Tbilisi, jak i sama idea projektu „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji” spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony Gruzinów. Kolejną aktywnością w ramach projektu będzie szkolenie pracowników gruzińskiej poradni internetowej, które odbędzie się w maju.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii