Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowe substancje psychoaktywne – współpraca międzynarodowa
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowe substancje psychoaktywne – współpraca międzynarodowa
W ostatnim czasie odbyły się spotkania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze nowych substancji psychoaktywnych. Polska stara się odgrywać aktywną rolę w tym obszarze. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie ostatnich działań oraz plany na przyszłość.

W obszarze monitorowania nowych substancji psychoaktywnych, w Europejskim Centrum Monitorowania Problemu Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie odbyło się spotkanie, którego celem była praca nad metodologią badań ilościowych. Przedstawiciel Focal Pointa, na zaproszenie EMCDDA, zaprezentował polskie rozwiązania wykorzystywane w naszych dotychczasowych badaniach. W efekcie spotkania powstał dokument, który będzie omawiany w ramach sieci Focal Pointów.

W ubiegłym tygodniu w Paryżu rozpoczął się projekt dotyczący Internetu i nowych substancji psychoaktywnych. Liderem projektu jest francuski Focal Point (OFDT). OFDT w konsorcjum z kilkoma państwami (w tym z Polską), otrzymał środki z Komisji Europejskiej w ramach programu „Drug Prevention and Information”. Celem projektu jest zebranie informacji dotyczących użytkowników nowych substancji psychoaktywnych oraz stworzenie listy najbardziej popularnych „dopalaczy”. W projekcie uczestniczy SWPS, która odpowiedzialna jest za komponent dotyczący badań internetowych.

Polska została zaproszona na spotkanie G8 - panel ekspertów poświęcony nowym substancjom psychoaktywnym pt. G8 Expert Meeting: Responding to the challenges posed by New Psychoactive Substances. W skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Komendy Głównej Policji. Polska prezentacja mimo, iż została wygłoszona w trakcie sesji dotyczącej kwestii prawnych, miała na celu przedstawienie polskich rozwiązań do problemu „dopalaczy”. Podejście to oparte jest na wielosektorowym działaniu, które wymagało stworzenia szerokiej koalicji pomiędzy instytucjami centralnymi a organizacjami pozarządowymi. W prezentacji zostały przedstawione polskie działania oparte na kilku filarach: monitorowanie, informacja i profilaktyka, zmiany prawne i delegalizacja substancji, akcja bezpośrednia – zamknięcie sklepów.

Należy podkreślić, iż na spotkanie, oprócz Polski, z Europy zaproszone zostały również Irlandię oraz Szwecję. Pozostałe kraje uczestniczące w spotkaniu są członkami G8.

Kolejnym elementem naszej międzynarodowej współpracy będzie Reitox Academy na temat nowych substancji psychoaktywnych w Warszawie na początku września. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Węgierskim Focal Pointem oraz EMCDDA i będzie kontynuacją ubiegłorocznego spotkania w Budapeszcie. Jego celem jest wzmocnienie europejskiego systemu monitorowania nowych substancji psychoaktywnych oraz dokonanie przeglądu podjętych w Europie działań.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii