Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / European Drug Report 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
European Drug Report 2013
28 maja 2013 r. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ogłosiło swój coroczny raport stanowiący przegląd sytuacji narkotykowej w Europie.

Pakiet został zaprojektowany jako zestaw zintegrowanych elementów umożliwiających pełny dostęp do danych i analiz na temat europejskiego problemu narkotykowego.

Raport w wersji oryginalnej oraz  tłumaczeniu na język polski dostępny jest na stronie: http://www.emcdda.europa.eu

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii