Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych – wyniki badania z 2012 roku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych – wyniki badania z 2012 roku
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania dotyczącymi używania substancji psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców Polski.

W 2012 r. w ramach badań dotyczących uzależnień behawioralnych zrealizowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowy uwzględnione zostały pytania dotyczące używania substancji psychoaktywnych. Badanie zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej, zostało przeprowadzone w kwietniu 2012 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15+. W pomiarze zastosowano metodę bezpośredniego wywiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo (CAPI). Liczebność próby ważonej osób w wieku 15-64 lat wyniosła 3428 badanych.

Artykuł znajduje się na stronie: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166643

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii