Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie w Tbilisi dotyczące poradnictwa internetowego w zakresie narkotyków i narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii corocznie publikuje w Raporcie Krajowym informacje na temat zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce.
Szkolenie w Tbilisi dotyczące poradnictwa internetowego w zakresie narkotyków i narkomanii
W dniach 18-20 czerwca w Tbilisi zorganizowano szkolenie dla 5 gruzińskich specjalistów poradnictwa internetowego. Spotkanie stanowiło kolejny etap projektu „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Szkolenie realizowane było w ramach programu „Polska pomoc”.

Przedstawiciele Fundacji Merkury, odpowiadający z komponent poświęcony poradnictwu internetowemu, przedstawili podczas szkolenia polskie doświadczenia związane z prowadzeniem poradni internetowej dla osób uzależnionych. Celem szczegółowym szkolenia było podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych specjalistów gruzińskich, niezbędnych do utworzenia i prowadzenia poradni internetowej. Podczas szkolenia omówione zostały m.in. następujące tematy:

- specyfika działania poradnictwa internetowego,

- zasady funkcjonowania poradni online,

- zakres udzielanych porad oraz dobór odpowiednich specjalistów,

- regulamin korzystania z poradni online,

- zasady postępowania z trudnym przypadkiem (interwencja kryzysowa),

- współpraca organizacji pozarządowych i władz lokalnych w tworzeniu i prowadzeniu poradni internetowej.

Udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które ułatwią utworzenie oraz prowadzenie poradni internetowej. Dzięki rozwijaniu poradnictwa onilne możliwe będzie zwiększenie dostępu do profesjonalnych porad udzielanych drogą elektroniczną przez specjalistów.

Kolejnym etapem projektu jest, przewidziany na sierpień 2013 roku, tygodniowy staż dwóch gruzińskich specjalistów poradnictwa internetowego w siedzibie Fundacji Merkury w Wałbrzychu. Podczas pobytu w Wałbrzychu Gruzini będą mieli możliwość bezpośredniego poznania zasad funkcjonowania poradni internetowej Fundacji Merkury oraz wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas wcześniejszych szkoleń. Staż w Polsce stanowić będzie próbę generalną umiejętności zdobytych dotychczas przez osoby, które zgodnie z planem, we wrześniu br. powinny zainaugurować działalność poradni internetowej w Gruzji.Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii