Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja dotycząca Nowych Substancji Psychoaktywnych w Warszawie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Amfetamina jest w Polsce najpopularniejszym stymulantem. W 2010 roku ujawniono 534 kg tego narkotyku. Policja wykryła 16 laboratoriów. Średnia cena grama amfetaminy według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 39 złotych, a najczęściej występująca w sprzedaży detalicznej - 40 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Międzynarodowa konferencja dotycząca Nowych Substancji Psychoaktywnych w Warszawie
W dniach 4-5 września Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN, we współpracy z węgierskim Focal Point’em i EMCDDA organizuje spotkanie poświęcone Nowym Substancjom Psychoaktywnym.

Spotkanie, które odbędzie się w Warszawie będzie kontynuacją pierwszego spotkania Reitox Academy, które zostało zorganizowane w 2012 r. w Budapeszcie.
Mając na uwadze narastające zjawisko Nowych Narkotyków Syntetycznych, które stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla europejskich polityk w zakresie zdrowia publicznego chcielibyśmy aby wrześniowe spotkanie ułatwiło wymianę informacji nt. różnych wymiarów problemu w Europie. Podczas spotkania poruszony zostanie temat dalszego rozwijania systemu monitorowania zjawiska, a także możliwych środków zaradczych (np. ocena ryzyka, mechanizmy legislacyjne, środki kontroli).  Konferencja adresowana jest przed wszystkim do Focal Pointów, ale wezmą w niej również udział przedstawicieli innych instytucji zaangażowanych w tematykę nowych substancji psychoaktywnych np. Ministerstw, placówek leczniczych czy Uniwersytetów m.in. z: Czech, Niemiec, Włoch, Belgii, Litwy, Łotwy, Węgier, Gruzji, Serbii, Macedonii.  Ponadto przedstawiciel Komisji Europejskiej zaprezentuje stan prac nad europejskimi rozwiązaniami dotyczącymi nowych substancji psychoaktywnych.
Konferencja będzie już drugim w tym roku międzynarodowym spotkaniem organizowanym przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Informacje nt. pierwszego poświęconego tematyce monitoringu znajdą Państwo pod linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=546891

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii