Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Sierpniowe staże partnerów gruzińskich w siedzibie Krajowego Biura i Fundacji Merkury z Wałbrzycha w ramach programu „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Sierpniowe staże partnerów gruzińskich w siedzibie Krajowego Biura i Fundacji Merkury z Wałbrzycha w ramach programu „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W drugim tygodniu sierpnia Krajowe Biuro gościć będzie przedstawicieli gruzińskiej instytucji partnerskiej, we współpracy z którą realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”.

Staż organizowany w dniach 5-9 sierpnia, w którym udział weźmie trzech Gruzinów ma na celu:


•zaprezentowanie działań w obszarze wdrażania i koordynowania polityki państwa w procesie przeciwdziałania narkomanii,
•przedstawienie krajowej strategii antynarkotykowej,
•omówienie działań z zakresu profilaktyki i leczenia,
•przedstawienie sposobów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z samorządem lokalnym na różnych poziomach,
•prezentację metod monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i w innych krajach UE oraz wdrażanie działań zapobiegawczych opartych na dowodach naukowych.

Ponadto, w dniach 26-30 sierpnia w wałbrzyskiej siedzibie Fundacji Merkury zorganizowany zostanie staż dla 2 przedstawicieli gruzińskiej organizacji pozarządowej, która zajmie się utworzeniem i prowadzeniem poradni internetowej. Podczas pobytu w Wałbrzychu stażyści będą mogli z bliska przyjrzeć się pracy specjalistów Fundacji Merkury oraz zapoznać się ze specyfiką poradnictwa internetowego. Gruzińscy specjaliści poznają techniki poradnictwa internetowego, zaobserwują także jak polscy specjaliści udzielają porad za pośrednictwem poczty internetowej, telefonu i komunikatora GG.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii