Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Sierpniowe staże partnerów gruzińskich w siedzibie Krajowego Biura i Fundacji Merkury z Wałbrzycha w ramach programu „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
Sierpniowe staże partnerów gruzińskich w siedzibie Krajowego Biura i Fundacji Merkury z Wałbrzycha w ramach programu „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W drugim tygodniu sierpnia Krajowe Biuro gościć będzie przedstawicieli gruzińskiej instytucji partnerskiej, we współpracy z którą realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”.

Staż organizowany w dniach 5-9 sierpnia, w którym udział weźmie trzech Gruzinów ma na celu:


•zaprezentowanie działań w obszarze wdrażania i koordynowania polityki państwa w procesie przeciwdziałania narkomanii,
•przedstawienie krajowej strategii antynarkotykowej,
•omówienie działań z zakresu profilaktyki i leczenia,
•przedstawienie sposobów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z samorządem lokalnym na różnych poziomach,
•prezentację metod monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i w innych krajach UE oraz wdrażanie działań zapobiegawczych opartych na dowodach naukowych.

Ponadto, w dniach 26-30 sierpnia w wałbrzyskiej siedzibie Fundacji Merkury zorganizowany zostanie staż dla 2 przedstawicieli gruzińskiej organizacji pozarządowej, która zajmie się utworzeniem i prowadzeniem poradni internetowej. Podczas pobytu w Wałbrzychu stażyści będą mogli z bliska przyjrzeć się pracy specjalistów Fundacji Merkury oraz zapoznać się ze specyfiką poradnictwa internetowego. Gruzińscy specjaliści poznają techniki poradnictwa internetowego, zaobserwują także jak polscy specjaliści udzielają porad za pośrednictwem poczty internetowej, telefonu i komunikatora GG.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii