Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja prasowa w sprawie najnowszego raportu dotyczącego problemu narkotykowego w Europie.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Amfetamina jest w Polsce najpopularniejszym stymulantem. W 2010 roku ujawniono 534 kg tego narkotyku. Policja wykryła 16 laboratoriów. Średnia cena grama amfetaminy według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 39 złotych, a najczęściej występująca w sprzedaży detalicznej - 40 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Konferencja prasowa w sprawie najnowszego raportu dotyczącego problemu narkotykowego w Europie.
27 maja 2014 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, we Współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA) przedstawi Europejski raport narkotykowy na rok 2014: Tendencje i osiągnięcia podsumowujący najnowsze tendencje w 28 państwach członkowskich UE, a także w Turcji i Norwegii.

Raport ten stanowi dogłębną analizę obejmującą takie zagadnienia, jak: podaż narkotyków, ich używanie oraz związane z tym problemy, zdrowotne i społeczne reakcje na problemy narkotykowe oraz polityki antynarkotykowe.

Wraz z raportem udostępnione zostanie także opracowanie pn. Perspektywy dotyczące narkotyków (Perspectives on Drugs/PODs), tj. interaktywne internetowe analizy pogłębiające sześć ważnych zagadnień (w tym temat rynku marihuany w Europie oraz internetowe programy leczenia uzależnienia od narkotyków). Pakiet informacyjny uzupełni Europejski raport narkotykowy: dane informacyjne i statystyczne (European Drug Report: Data and statistics) oraz Przeglądy krajowe (Country overviews), które zawierać będą dane oraz analizy dotyczące poszczególnych krajów.

Podczas konferencji prasowej przedstawiona zostanie także prezentacja poświęcona ewaluacji polityki antynarkotykowej w Polsce.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i EMCDDA pragną zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji prasowej, która odbędzie się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w dniu 27 maja o godzinie 14:00.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii