Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowy Prezentacja najnowszego raportu dotyczącego problemu narkotykowego w Europie. artykuł
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku gminy wydały na wdrażanie gminnych programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii 65 090 949 zł. Kwota ta stanowiła 29% wszystkich wydatków w ramach KPPN. Najwięcej wydano na realizację działań profilaktycznych - 85%. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Prezentacja najnowszego raportu dotyczącego problemu narkotykowego w Europie.
W dniu 27 maja 2014 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbyła się prezentacja Europejskiego raportu narkotykowego na rok 2014: Tendencje i osiągnięcia podsumowującego najnowsze tendencje w 28 państwach członkowskich UE, a także w Turcji i Norwegii.

Raport ten został opracowany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie w oparciu o informacje udostępnione w raportach krajowych przez państwa członkowskie UE, Turcję oraz Norwegię. Podczas konferencji prasowej przedstawiona została także prezentacja poświęcona ewaluacji polityki antynarkotykowej w Polsce.

Najnowszy raport można pobrać bezpośrednio ze strony EMCDDA:

Pakiet dokumentów towarzyszących raportowi znajduje się w poniższym linku:


Komunikat prasowy przygotowany przez Europejskie Centrum dostępny jest na stronie EMCDDA:

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii