Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowy projekt dotyczący "dopalaczy"
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Międzynarodowy projekt dotyczący "dopalaczy"
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Projekt ten jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

14 lipca rozpoczynamy badania on-line wśród użytkowników „dopalaczy” mające na celu pozyskanie wiedzy na temat ich postrzegania i używania.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie badania wśród osób używających substancji psychoaktywnych. Jeżeli to możliwe, prosimy również o umieszczenie informacji i linku do badania na Państwa stronie internetowej.

Ankieta do samodzielnego wypełnienia znajduję się na stronie http://www.i-trend.eu/survey.htm i jest przeznaczona dla osób, które chociaż raz użyły któregoś z „dopalaczy”. Jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut i jest całkowicie anonimowe.

Zachęcamy do jak najszerszego rozpowszechnienia informacji o badaniu wśród osób, które zażywały „dopalaczy”  i mogą swoimi odpowiedziami wzbogacić naszą wiedzę o tych środkach.  Będzie ona przede wszystkim użyteczna dla osób i instytucji działających  w obszarze zdrowia publicznego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Arturem Malczewskim (artur.malczewski@kbpn.gov.pl) lub z kierownikiem zespołu badawczego prof. dr. hab. Piotrem Sałustowiczem (piotr.salustowicz@swps.edu.pl)

Wyniki badania zostaną opracowane na początku przyszłego roku. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem raportu, prosimy o kontakt.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii