Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowy projekt dotyczący "dopalaczy"
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Międzynarodowy projekt dotyczący "dopalaczy"
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Projekt ten jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

14 lipca rozpoczynamy badania on-line wśród użytkowników „dopalaczy” mające na celu pozyskanie wiedzy na temat ich postrzegania i używania.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie badania wśród osób używających substancji psychoaktywnych. Jeżeli to możliwe, prosimy również o umieszczenie informacji i linku do badania na Państwa stronie internetowej.

Ankieta do samodzielnego wypełnienia znajduję się na stronie http://www.i-trend.eu/survey.htm i jest przeznaczona dla osób, które chociaż raz użyły któregoś z „dopalaczy”. Jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut i jest całkowicie anonimowe.

Zachęcamy do jak najszerszego rozpowszechnienia informacji o badaniu wśród osób, które zażywały „dopalaczy”  i mogą swoimi odpowiedziami wzbogacić naszą wiedzę o tych środkach.  Będzie ona przede wszystkim użyteczna dla osób i instytucji działających  w obszarze zdrowia publicznego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Arturem Malczewskim (artur.malczewski@kbpn.gov.pl) lub z kierownikiem zespołu badawczego prof. dr. hab. Piotrem Sałustowiczem (piotr.salustowicz@swps.edu.pl)

Wyniki badania zostaną opracowane na początku przyszłego roku. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem raportu, prosimy o kontakt.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii