Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień – realizacja działań w Polsce
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano prawie 193 miliony złotych, z tego 29% stanowiły wydatki jednostek samorządu terytorialnego (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień – realizacja działań w Polsce
W ponad 10 krajach europejskich realizowany jest obecnie projekt mający na celu podniesienie jakości działań profilaktycznych. Polsce specjaliści z zakresu profilaktyki mieli szansę zapoznać się z realizowanymi działaniami.

Na początku października odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień - program konferencji dostępny jest pod tym linkiem. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Wspomniane instytucje (KBPN i MCPS) uczestniczą w projekcie „Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków", który znany jest również pod nazwą Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (European Drug Prevention Quality Standards - EDPQS), Faza II. Projekt jest obecnie realizowany po raz kolejny pod przewodnictwem Uniwersytetu Johna Mooresa w Liverpool we współpracy z 14 organizacjami partnerskimi z Europy i finansowany przez Komisję Europejską. Celem tych działań jest opracowanie praktycznych narzędzi oraz szkoleń, które pomogą w integracji i implementacji Standardów Jakości na polu profilaktyki uzależnień od narkotyków, jak również utrwalenie europejskiego konsensu w zakresie standardów jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków.

Grupę docelową projektu stanowią podmioty zaangażowane w profilaktykę uzależnień od narkotyków, w szczególności realizatorzy działań profilaktycznych, praktycy i decydenci. Konferencja jak również polskie działania w projekcie EDPQS stanowią dobry przykład współpracy między władzami centralnymi a samorządem. Działania samorządów różnego szczebla, od władz miast i gmin, poprzez powiaty, do Urzędów Marszałkowskich wydają się kluczowe w przeciwdziałaniu problemom uzależnień. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem przyjęli informacje dotyczące implementacji Europejskich Standardów.

Obecnie w ramach projektu trwają działania (spotkania ze specjalistami)  mające na celu przygotowanie narzędzi, które mają pomóc we wdrażaniu standardów przez praktyków zajmujących się przygotowaniem programów profilaktycznych oraz zlecaniem działań np. na poziomie gmin.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii