Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Międzynarodowa konferencja dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki
W dniach 10-11 czerwca br. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej organizuje konferencję dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki dla przedstawicieli samorządu lokalnego, a także gości zagranicznych.

Głównym tematem tegorocznej konferencji będą minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki opracowywane w trakcie włoskiej i łotewskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W trakcie dwóch dni wygłoszonych zostanie ponad 20 prezentacji w tym połowa przez zagranicznych ekspertów.

Od 2008 roku corocznie KBPN organizuje ogólnopolską konferencję dla jednostek samorządu terytorialnego.  Tegoroczna konferencja, podobnie jak dwie poprzednie, odbędzie się z udziałem zagranicznych ekspertów, którzy wygłoszą kilkanaście prezentacji. Informacje na temat minimalnych standardów przedstawi osoba odpowiedzialna za ich opracowanie Agnese Zile-Veisberga (Krajowy Koordynator ds. Narkotyków z Łotwy).  Minimalne standardy mają zostać opracowane jako konkluzje Rady Europejskiej.  Ponadto przedstawiony zostanie Europejski Raport Narkotykowy EMCDDA  2015 przez dr. Alessandro Pirona oraz najnowsze wyniki badań Fundacji CBOS dotyczące substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych z 2015. Wśród prelegentów będą również m.in. koordynatorzy projektu Europejskich Standardów w Profilaktyce Uzależnień: prof. Harry Sumnall z Wielkiej Brytanii, Angelina Brotherhood z Austrii. Jedna z sesji podczas konferencji będzie dotyczyła kwestii związanych z marihuaną. Dr Jean-Paul Grund (autor publikacji „Coffe shops i kompromis”) omówi założenia polityki narkotykowej w Holandii. Ponadto wygłoszone zostaną prezentacje na temat Nowych Substancji Psychoaktywnych przez ekspertów z Polski i zagranicy.

Łącznie w konferencji weźmie udział około 150 osób, w tym goście zagraniczni z Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Portugalii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Turcji oraz Gruzji. Program konferencji dostępny jest pod linkiem.

Konferencja odbędzie się w hotelu JM przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii