Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja prasowa dotycząca najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz prezentacja wyników badania Fundacji CBOS
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Konferencja prasowa dotycząca najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz prezentacja wyników badania Fundacji CBOS
W dniu 10 czerwca br. w Hotelu JM w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano najnowszy raport dotyczący problemu narkotykowego w Europie oraz ogłoszono wyniki badania zrealizowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS.

Podczas międzynarodowej konferencji dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2015 r. w hotelu JM przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie, dr Alessandro Pirona przedstawił Europejski Raport Narkotykowy EMCDDA 2015. Raport ten stanowi analizę takich zagadnień jak: podaż narkotyków, ich używanie oraz związane z tym problemy, zdrowotne i społeczne reakcje na problemy narkotykowe oraz polityki antynarkotykowe. Ponadto przedstawiciele Fundacji CBOS, a także Artur Malczewski z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, omówili wyniki badania „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przedstawione podczas konferencji oraz komunikat prasowy:

Prezentacja Europejskiego Raportu Narkotykowego 2015 r.

Prezentacja "Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej"

Prezentacja "Substancje Psychoaktywne. Postawy i zachowania"

Komunikat prasowy

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii