Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowe spotkanie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN dotyczące nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”) w Krakowie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Liczba problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w 2010 roku mieściła się w przedziale 57 000-103 000 osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN dotyczące nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”) w Krakowie
Od ponad 10 lat KBPN zajmuje się monitorowaniem problemu nowych substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, realizację badań ilościowych oraz monitorowanie Internetu. W tym celu rozwijana jest również współpraca międzynarodowa.

W dniach 2-3 września br. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Krajami Bałtyckimi zorganizowało konferencję dotyczącą monitorowania nowych substancji psychoaktywnych – Reitox Baltic Academy. Spotkanie było efektem kilkuletniej współpracy Centrum Informacji KBPN z partnerami z Krajów Bałtyckich w obszarze monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.

W trakcie dwóch dni konferencji wygłoszonych zostało ponad 20 prezentacji dotyczących monitorowania oraz przeciwdziałania problemowi „dopalaczy” – przedstawiono najnowsze dane dotyczące skali ww. problemu, wyniki ostatnich badań, np. projekt „I-TREND”, a także rozwiązania prawne obowiązujące w poszczególnych krajach. Ponadto zaprezentowane zostały działania z zakresu redukcji popytu adresowane do użytkowników „dopalaczy”.

W spotkaniu wzięli udział eksperci z Litwy, Łotwy, Estonii, Portugalii oraz Gruzji. Polskę reprezentowali eksperci z następujących instytucji: Narodowy Instytuty Leków (Warszawa), Instytut Ekspertyz Sądowych (Kraków) oraz Stowarzyszenie "Monar" (Kraków), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Warszawa).

Ponadto w trakcie spotkania zaplanowano zorganizowanie szkolenia dotyczącego problemu "dopalaczy" skierowanego do pracowników programów redukcji szkód, które odbędzie się w listopadzie br. w Warszawie podczas corocznie organizowanej przez Centrum Informacji KBPN konferencji dla przedstawicieli ww. programów.

Kolejną okazją do przedstawienia wyników prac związanych z problemem „dopalaczy” w Polsce będzie udział przedstawiciela Centrum Informacji KBPN w międzynarodowej konferencji pn. „Lisbon Addiction Conference 2015” (23-25 września br.), podczas której zostanie wygłoszona prezentacja na temat problemu „dopalaczy” w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii