Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja dotycząca prezentacji wyników badań w zakresie problemu narkotyków i narkomanii pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2008 r. w Polsce funkcjonowało według szacunków ok. 40 sklepów z tzw. dopalaczami. W październiku 2010 r. przed akcją Inspekcji Sanitarnej funkcjonowało ponad 1300 sklepów. W wyniku akcji sklepy zostały zamknięte.
Konferencja dotycząca prezentacji wyników badań w zakresie problemu narkotyków i narkomanii pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje konferencję mającą na celu prezentację wyników badań w obszarze uzależnień, m.in. badań finansowanych w ramach konkursów badawczych Krajowego Biura, która odbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 grudnia br.

Konferencja, która adresowana jest zarówno do badaczy, jak i praktyków w szczególności ma na celu:

 1. Promocję problematyki narkotykowej jako obszaru eksploracji badawczej;
 2. Prezentację wyników badań prowadzonych od 2008 r. z grantów Krajowego Biura;
 3. Promowanie dobrych standardów prowadzenia badań naukowych;
 4. Promocję grantów badawczych Krajowego Biura;
 5. Refleksję nad kwestią przełożenia wyników badań naukowych
  na praktykę.

Poszczególne sesje spotkania poprowadzą m.in. Członkowie Rady ds. Badań Naukowych Krajowego Biura: prof. dr hab. Czesław Czabała, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski,
prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, dr Krzysztof Ostaszewski, p. Janusz Sierosławski,
prof. dr hab. med. Marcin Wojnar oraz dr Joanna Zamecka, którzy ponadto przedstawią przygotowane na konferencję prezentacje. W trakcie konferencji przewidywana jest sesja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Krajowe Biuro zapewnia bezpłatny nocleg jedynie dla prelegentów konferencji oraz osób, które wezmą udział w sesji plakatowej, również zaplanowanej na potrzebę niniejszego spotkania.

W celu wzięcia aktywnego udziału w konferencji należy przesłać zgłoszenie referatu/plakatu (wzór zgłoszenia do pobrania znajduje się poniżej) w zakresie badań dotyczących:

 • narkotyków i narkomanii;
 • nowych substancji psychoaktywnych (NSP);
 • pozamedycznego używania leków o działaniu psychoaktywnym;
 • uzależnień behawioralnych;
 • zjawiska „polydrug use”.

Krajowe Biuro informuje, że przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Członków Rady
ds. Badań Naukowych. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Rady, Autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania projektu badawczego/plakatu podczas konferencji.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 26 października br. na adres e-mail: nfpp@kbpn.gov.pl

Zachęcamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w ww. konferencji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje o dokładnym miejscu spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.

WZÓR ZGŁOSZENIA REFERATU/PLAKATU

W razie pytań i/lub wątpliwości proszę o kontakt:
Anna Strzelecka, nr tel. (22) 855 54 69, wew. 124; adres e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii