Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkluzje Rady Europejskiej dotyczące minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki UE zostały opublikowane 14 września br.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Konkluzje Rady Europejskiej dotyczące minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki UE zostały opublikowane 14 września br.
W 2014 r. i 2015 r. w ramach włoskiej i łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej trwały intensywne prace nad opracowaniem minimalnych standardów w redukcji popytu na narkotyki. Prace, które odbywały się m.in. podczas spotkań Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w Brukseli, wspierała również polska delegacja.

W celu promocji i dyskusji nad wdrażaniem ww. standardów Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w dniach 10-11 czerwca br. zorganizowało międzynarodową konferencję dla przedstawicieli samorządu lokalnego, w której udział wzięło blisko 150 osób z 10 państw. W trakcie dwóch dni spotkania wygłoszono ponad 20 prezentacji – w tym ponad połowę przedstawicieli eksperci z Austrii, Belgii, Holandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Ponadto podczas konferencji wypracowano konkluzje dotyczące wdrażania minimalnych standardów, które zostały zaprezentowane w trakcie lipcowego spotkania Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w Brukseli.

Konkluzje dotyczące minimalnych standardów

Minimalne Standardy mogą stanowić wsparcie dla osób zajmujących się redukcją popytu na narkotyki – wymagają jednak współpracy ze strony praktyków w ich wdrażaniu, w szczególności na poziomie krajowym.
W celu wsparcia specjalistów we wdrażaniu i korzystaniu z minimalnych standardów w redukcji popytu na narkotyki mogą być przygotowane kolejne dokumenty na poziomie krajowym lub regionalnym.
Sam fakt istnienia standardów nie zawsze jednak przekłada się na politykę czy praktykę, bowiem stopień ich przyjęcia i stosowania może pozostawać na niskim poziomie, nawet wówczas, gdy świadomość pewnych wytycznych i zgoda na nie wśród grupy docelowej jest wysoka.
Działania, w tym przypadku standardy, które są opisane w klarowny i zrozumiały sposób, a ponadto są łatwe w realizacji i nie wymagają konkretnych zasobów mają większą szansę ich stosowania.
Istotne jest, by standardy były przygotowane w oparciu o dowody naukowe, a ponadto, by towarzyszyły im strategie wdrożeniowe.
Bardzo ważnym elementem we wdrażaniu standardów wydaje się zbudowanie krajowego konsensusu w odniesieniu do nich, co obecnie ma miejsce w Belgii, która minimalne standardy będzie wdrażała poprzez realizowane na szeroką skalę konsultacje ze specjalistami (badania fokusowe, badania on-line).
Warto również podkreślić, że minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki stanowią dokument wskazujący ważne dla Europy wartości – np. fakt, że wszelkie interwencje powinny być dostosowane do potrzeb osób z nich korzystających i realizowane w oparciu o zasady etyczne - z poszanowaniem praw człowieka, uwzględniając zasadę poufności oraz cechy kulturowe. Standardy stanowią zatem nie tylko dokument do dalszego wykorzystania przez praktyków, ale mogą być również traktowane jako deklaracja polityczna Unii Europejskiej.

Konkluzje Rady Europejskiej dotyczące minimalnych standardów http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/eu-minimum-quality-standards

Wydarzenie dodatkowe poświęcone standardom podczas 58 sesji Komisji Środków Odurzających (CND) w Wiedniu

http://prevention-standards.eu/cnd-2015-side-event-developing-and-promoting-quality-standards-in-drug-demand-reduction/  

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii