Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / W dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano prawie 193 miliony złotych, z tego 29% stanowiły wydatki jednostek samorządu terytorialnego (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
W dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Radą ds. Badań Naukowych KBPN i była skierowana zarówno do badaczy, jak i praktyków pracujących w obszarze problemu narkotyków i narkomanii. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników badań z ww. obszaru zrealizowanych m.in. w ramach konkursu badawczego ogłaszanego corocznie przez Krajowe Biuro, a także próbę przełożenia wyników badań na praktykę oraz dyskusję na temat roli badań naukowych i ich wpływu na kształtowanie się polityki narkotykowej oraz wzajemnych oddziaływań między nimi.

Dwudniowa konferencja została podzielona na siedem sesji tematycznych, które dotyczyły następujących zagadnień:

  • Problem narkotyków i narkomanii w ujęciu społeczno-ekonomicznym;
  • Nowe Substancje Psychoaktywne;
  • Ewaluacja;
  • Różne dyscypliny wobec problemu narkotyków i narkomanii
  • Badania dla praktyki;
  • Młodzież a problem narkotyków i narkomanii;
  • Nauka a polityka i administracja – wzajemne oczekiwania i możliwości (sesja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami).

Wśród prelegentów byli reprezentanci instytutów naukowych (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Farmakologii PAN), uniwersytetów i uczelni wyższych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Gdański), organizacji pozarządowych
(Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii - oddział w Zielonej Górze, Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu, Fundacja Wiedza Lokalna oraz Fundacja Redukcji Szkód
z Warszawy).

Poszczególne sesje były prowadzone m.in. przez członków Rady Naukowej Krajowego Biura, którzy na potrzeby niniejszego spotkania przygotowali również własne prezentacje tematyczne. Łącznie w trakcie spotkania wygłoszono ponad 20 prezentacji, odbyły się również dwie sesje plakatowe.

Krajowe Biuro planuje organizację kolejnych konferencji poświęconych roli badań naukowych w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii.

Poniżej znajdą Państwo wybrane prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

PREZENTACJE

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii