Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejskie Standardy – wsparcie dla specjalistów zajmujących się profilaktyką
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W latach 2009-2010 w związku z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska używania tzw. dopalaczy, trzy razy nowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Łącznie zdelegalizowano w tym okresie 27 substancji oraz roślin o działaniu psychoaktywnym. Jest to największa liczba substancji zdelegalizowanych w tak krótkim czasie w historii prawa narkotykowego w Polsce i jedna z największych w Europie.
Europejskie Standardy – wsparcie dla specjalistów zajmujących się profilaktyką
W 2015 r. w ramach międzynarodowego projektu pn. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (European Drug Prevention Quality Standards – EDPQS) zostały opracowane narzędzia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień. Publikacje są obecnie tłumaczone na język polski i zostaną wydane w drugiej połowie 2016 r. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W 2014 r. i 2015 r. realizowana była druga faza projektu EDPQS, której celem było wdrożenie Europejskich Standardów Jakości. Z polskiej strony w projekcie uczestniczyły: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Projekt pn. "Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków" był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu Informacji i Profilaktyki Uzależnień od Narkotyków (Drug Prevention and Information). Został on po raz kolejny zrealizowany pod przewodnictwem Liverpool John Moores University we współpracy z 14 organizacjami partnerskimi z Europy. Więcej informacji na temat Europejskich Standardów znajduje się na stronie internetowej projektu (www.prevention-standards.eu).

W ramach opracowywania materiałów dodatkowych w Fazie II projektu podjęto szereg działań, w tym: zrealizowano sześć studiów przypadku oceniających działania profilaktyczne oraz realizatorów wykorzystujących w swojej pracy Europejskie Standardy; dokonano przeglądu 30 istniejących publikacji wspierających specjalistów z zakresu promocji zdrowia; zrealizowano ankietę internetową z udziałem 505 respondentów; prowadzono grupy dyskusyjne z udziałem 151 uczestników, a także przeprowadzono pilotażowe szkolenia w sześciu krajach UE z udziałem 99 uczestników reprezentujących różne grupy zawodowe (w tym z Polski).

Podjęte działania zaowocowały opracowaniem czterech zestawów narzędzi, które stanowią główny produkt Fazy II projektu EDPQS:

  • Zestaw narzędzi 1 – pomoc dla decydentów (np. sponsorzy, zleceniodawcy) w zakresie wyboru jakościowych inicjatyw z obszaru profilaktyki uzależnień od narkotyków;
  • Zestaw narzędzi 2 – pomoc dla kierowników programów, twórców programów oraz innych praktyków w zakresie przeglądu i planowania działań profilaktycznych;
  • Zestaw narzędzi 3 – pomoc dla szkoleniowców w prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków;
  • Zestaw narzędzi 4 – pomoc dla koordynatorów i promotorów w zakresie opracowywania, adaptowania i rozpowszechniania standardów jakości na poziomie strategicznym.

Poniżej znajduje się artytkuł autorstwa Angeliny Brotherhood oraz Jeff’a Lee:
Zestawy narzędzi wspierających Europejskie Standardy - produkty Fazy II EDPQS  (2013-2015)
 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii