Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Deklaracja Warszawska opracowana podczas konferencji Urban Drug Policie 2016
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Deklaracja Warszawska opracowana podczas konferencji Urban Drug Policies 2016
W dniach 17-19 lutego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca miejskich polityk narkotykowych, w której wzięło udział około 170 osób, łącznie z 15 krajów. Konferencja została zorganizowana przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej, Urząd Miasta Warszawa oraz Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W trakcie trzydniowego spotkania zaprezentowano doświadczenia miast zarówno z Polski (m.in. Poznań, Warszawa, Wrocław), jak i Europy (m.in. Wiedeń i Frankfurt) w zakresie realizacji miejskich polityk narkotykowych. Prelegenci reprezentowali różne podmioty: instytucje centralne, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz uniwersytety. Kilka prezentacji wygłosili również przedstawiciele Krajowego Biura, którzy dodatkowo prowadzili dwie sesje tematyczne.

W efekcie dyskusji i prac warsztatowych podczas konferencji powstała Deklaracja Warszawska, która jest dostępna pod linkiem: http://urbandrugpolicies.com/pl/podpisz-deklaracje-warszawska/. Deklaracja Warszawska zostanie przedstawiona w marcu w Wiedniu podczas corocznego spotkania CND (Commision on Narcotic Drugs, w ramach wydarzenia dodatkowego zorganizowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polską Sieć Polityki Narkotykowej. 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii