Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raporty dotyczące rynków narkotykowych w Unii Europejskiej (UE) za 2016 r. przygotowane przez EMCDDA oraz Europol
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Raport dotyczący rynków narkotykowych w Unii Europejskiej (UE) za 2016 r. przygotowany przez EMCDDA oraz EUROPOL
Narkotyki to ogromny biznes – stanowią one główną działalność dochodową zorganizowanych grup przestępczych. Szacuje się, że narkotyki generują około jedną piątą zysków z przestępczości na całym świecie. Funkcjonowanie rynków nielegalnych substancji psychoaktywnych ma poważny wpływ na poziom bezpieczeństwa obywateli UE.

W przeddzień Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat Narkotyków (UNGASS), dwie agencje UE — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Europejski Urząd Policji (Europol) — opublikują swoje raporty na temat runku narkotykowego w UE. Raporty będą zawierać szczegółowe analizy tego kluczowego, z punktu widzenia polityki, obszaru.

Raport na temat Rynków Narkotykowych w UE za 2016 — Dogłębna Analiza zostanie ogłoszony 5 kwietnia br. podczas konferencji prasowej w Brukseli przez Dimitrisa Awramopoulosa – Unijnego Komisarza do Spraw Migracji, Spaw Wewnętrznych i Obywatelstwa. Wspólnie z Komisarzem wystąpią również: Dyrektor Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – Alexis Goosdeel oraz Dyrektor Europejskiego Urzędu Policji – Rob Wainwright.

www.emcdda.europa.eu/start/2016/drug-markets

www.emcdda.europa.eu/news/home
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii