Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Organizacja side-eventu podczas 59 sesji Komisji Środków Odurzających w Wiedniu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W Polsce w 2008 roku programy wymiany igieł i strzykawek realizowane były w 11 miastach. Rozdano 432 000 igieł, a odbiorcami programów było około 3100 iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Średnio jeden użytkownik otrzymał około 140 igieł w ciągu roku.
Organizacja side-eventu podczas 59 sesji Komisji Środków Odurzających w Wiedniu
W dniu 17 marca Krajowe Biuro we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ zorganizowało side-event poświęcony II Międzynarodowej Konferencji na temat Miejskich Polityk Narkotykowych, a także Deklaracji przyjętej podczas konferencji.

W spotkaniu organizowanym 17 kwietnia w wiedeńskiej siedzibie ONZ, w którym udział wzięło około 30 osób prelegenci przedstawili doświadczenia z zakresu współpracy poszczególnych interesariuszy (przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, instytucji państwowych oraz przedstawiciele urzędów i samorządów) w procesie przeciwdziałania problemowi narkotyków i narkomanii.

 

Ponadto omówiona została Deklaracja poruszająca kwestię mechanizmów implementacji skutecznej polityki narkotykowej na poziomie lokalnym. W Deklaracji Warszawskiej  http://urbandrugpolicies.com/pl/podpisz-deklaracje-warszawska/ zawarte zostały rekomendacje dotyczące:

  • Zbalansowanej, opartej o dowody naukowe polityki antynarkotykowej.
  • Konieczności uwzględnienia praw człowieka w procesie kreowania polityk antynarkotykowych.
  • Problematyki tzw. redukcji szkód.
  • Wspierania i promowania uczestnictwa przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego w procesie tworzenia i implementacji polityk antynarkotykowych.
  • Umożliwienia szerszego dostępu do substancji kontrolowanych stosowanych w celach medycznych.

 

Side-event został zorganizowany podczas 59 sesji Komisji Środków Odurzających NZ (17-22 marca), w której udział wzięła delegacja Polski.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii