Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport z badania pn. "Adekwatność systemu pomocy osobom uzależnionym
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Liczba problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w 2010 roku mieściła się w przedziale 57 000-103 000 osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Projekt ASK - raport z badania
W 2014 r. Zespół doradczy ds. leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, powołany przez Dyrektora Krajowego Biura, wypracował koncepcję projektu badań nad stanem zaspokojenia potrzeb osób uzależnionych od narkotyków przez system pomocy.

Wypracowana koncepcja stała się przedmiotem badania pt. „Adekwatność systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków w stosunku do potrzeb jego klientów” (ASK). Badanie, współfinansowane przez Krajowe Biuro, zostało zlecone do realizacji Instytutowi Psychiatrii i Neurologii.

Głównym celem ww. badania była ocena stopnia zaspokojenia potrzeb klientów systemu pomocy, cele szczegółowe zakładały natomiast:

  • identyfikację potrzeb (psychologicznych, farmakologicznych, socjalnych, prawnych, etc.) osób uzależnionych od narkotyków korzystających z systemu pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej;
  • ocenę systemu pomocy osobom uzależnionym w odniesieniu do: dostępności różnych form pomocy, ciągłości opieki nad osobami uzależnionymi od narkotyków, zakresu współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi, a także ponoszonych kosztów.

Raport z badania, które realizowano w 2014 r. i 2015 r., jest dostępny pod poniższym linkiem:

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166251

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii