Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejski raport narkotykowy 2016: Tendencje i osiągnięcia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Ostatnie dane dotyczące zakażeń wirusem HIV z powodu iniekcyjnego używania narkotyków w Polsce pokazują tendencję spadkową. W 2004 roku było 187 takich przypadków, w 2008 – 45, natomiast w roku 2010 – 35. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Europejski raport narkotykowy 2016: Tendencje i osiągnięcia
Jakie są najnowsze trendy w podaży narkotyków w Europie? Które narkotyki są obecnie najbardziej szkodliwe i budzą najwięcej obaw? Jakie są najnowsze działania w zakresie profilaktyki, leczenia uzależnienia i polityki antynarkotykowej? W dniu 31 maja agencja UE ds. Narkotyków (EMCDDA) szczegółowo przedstawi te i inne kwestie w corocznym przeglądzie sytuacji narkotykowej w Europie.

Europejski raport narkotykowy 2016: Tendencje i osiągnięcia zawiera kompleksową analizę najnowszych trendów w zakresie zjawiska narkotyków i narkomanii w 28 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii i Turcji. Raport będzie dostępny w wersji drukowanej oraz w formacie PDF w 24 językach omawia następujące kwestie: podaż i rynek narkotyków, rozpowszechnienie i trendy w używaniu nielegalnych substancji psychoaktywnych, a także problemy zdrowotne z tym związane i reakcje na nie.

Wraz z raportem udostępnione zostaną Perspektywy dotyczące narkotyków (Perspectives on Drugs/ POD), tj. interaktywne opracowania dostępne online dotyczące konkretnych zagadnień w dziedzinie narkotyków. Do głównych tematów poruszonych w tym roku należą: zmiany na europejskim rynku haszyszu, przemyt kokainy do Europy, strategie zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu leków do substytucyjnego leczenia uzależnienia od opioidów oraz współwystępowanie używania narkotyków i zaburzeń psychicznych.

W pakiecie informacyjnym znajdą się również Biuletyn statystyczny 2016 (Statistical Bulletin), zawierający pełny zestaw danych europejskich stanowiących podstawę raportu oraz Przeglądy krajowe (Country Overviews), dostarczające danych i analiz dotyczących poszczególnych krajów. Częścią pakietu będzie również publikacja dostępna w formacie elektronicznej (w języku angielskim) oraz materiały audiowizualne.

Szczegóły dotyczące publikacji

Data: 31 maja 2016 r.
Godzina: 10:00 czasu zachodnioeuropejskiego (Lizbona) (11:00 czasu środkowoeuropejskiego, CET) Miejsce: Centrum konferencyjne, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lizbona
Konferencja prasowa: Z udziałem Dimitrisa Avramopoulosa – Europejskiego Komisarza do Spraw Migracji, Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa, Laury d’Arrigo – Przewodniczącej Zarządu EMCDDA oraz Alexisa Goosdeela – Dyrektora EMCDDA.

Wywiady: W dniu opublikowania raportu w Lizbonie przedstawiciele EMCDDA odpowiedzą na pytania dziennikarzy. Na terenie całej Europy na pytania dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach odpowiadać będą pracownicy krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox (szczegółowe informacje dotyczące wywiadów dostępne są pod poniższym linkikiem).

Więcej informacji: www.emcdda.europa.eu/edr2016 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii