Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Redukcja szkód
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zabezpieczono ponad 269 tysiące tabletek ekstazy. Średnia cena jednej tabletki wyniosła 8 złotych. Wzrosła liczba skonfiskowanych tabletek tego narkotyku. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Redukcja szkód

Narkotyki, zdrowie psychiczne i redukcja szkód – stosowanie strategii chroniących a negatywne konsekwencje związane z używaniem narkotyków wśród młodych dorosłych” Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2022Raport z badania „Dopalamy wiedzę. Pilotaż testowania substancji psychoaktywnych pozyskanych bezpośrednio od użytkowników tzw. „dopalaczy” w Polsce” zrealizowanego przez konsorcjum Fundacji Polityki Społecznej PREKURSOR, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Narodowego Instytutu Leków, Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, 2019
"Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych w 2008 roku. Projekt francusko-polski." Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, 2009

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii