Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raporty z badań / Badania wśród młodzieży
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku Policja stwierdziła 72 375 przestępstw, z tego najwięcej przestępstw w województwie wielkopolskim (12 855 czynów karalnych, 18% wszystkich stwierdzonych). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (8628, 12%), a województwo mazowieckie na miejscu trzecim (8 348, 12%). Najmniej przestępstw, poniżej 2% w skali kraju, zarejestrowano na Podlasiu (1 179), w województwie podkarpackim (1392) oraz w województwie opolskim (1711). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Badania wśród młodzieży

"Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2016." Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2017 r.
"Młodzież 2016." Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2017 r.
„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. KBPN, PARPA, IPiN, 2015 r.
"Młodzież 2013." Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2014 r.

Obraz w formacie pdf

 

"Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012." Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2013 r.

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011 r.

plik w formacie pdf

 

"Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I-III." Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011 r.

plik w formacie pdf

 

„Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież niepełnosprawną wzrokowo.” Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2011 r.

plik w formacie pdf

 

„Młodzież 2010.” Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, 2010 r.

plik w formacie pdf

 

„Młodzież a narkotyki.” Agencja Badawczo-Informacyjna PASAD, 2009 r.

plik w formacie pdf

 

„Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym a używanie substancji psychoaktywnych.” PBS DGA Spółka z o.o., 2009 r.

plik w formacie pdf

 

Raport techniczny z realizacji projektu badawczego pn. "Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie." Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009 r.

plik w formacie pdf

 

„Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2008.” Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, 2008 r.

plik w formacie pdf

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007 r.

plik w formacie pdf

 

"The 2007 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 35 European Countries." (Międzynarodowy Raport ESPAD) - wersja angielska

plik w formacie pdf

 

„Stosowanie leków bez zalecenia lekarza oraz wybrane problemy związane ze zdrowiem warszawskich nastolatków.” Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007 r.

plik w formacie pdf

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005 r.

plik w formacie pdf

 

"Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów. Studenci 2004." Raport z badania ankietowego. PBS, 2004 r.

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2003 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003 r.

plik w formacie pdf

 

„Młodzież 2003.” Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, 2003 r.

plik w formacie pdf

 

„Młodzież a substancje psychoaktywne.” Komunikat z badań, 2003 r.

plik w formacie pdf

 

"Juvenile deliquency and substance abuse." National Bureau for Drug Prevention, 2003 r. - wersja angielska

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii