Login
Login
Search
Search
Any wordAll words
Calendar

Dear Guest!

Welcome on the site of calendar where you can find the information on current events, seminars and conferences. The white box on the calendar presents the terms of events. The orange box shows the present date.

2024-04-19
No events on that day.
KBPN
Calendar
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii