Page from portal

  English version / Contact
Login
Login
Search
Search
Any wordAll words
Contact

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

(Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

 

Address:   Dereniowa 52/54

02-776 Warsaw

Poland

tel.:         (+48) (22) 641 15 01

(+48) (22) 855 54 58

(+48) (22) 855 54 69

fax:         (+48) (22) 641 15 65

e-mail:       nfpp@kbpn.gov.pl

www:         www.cinn.gov.pl

Strona: 1 
KBPN
Calendar
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii