Page from portal

  English version / about CINN / Implemented projects / Research projects
Login
Login
Search
Search
Any wordAll words
Research projects
The Information Centre for Drugs and Drug Addiction (CINN) is currently supervising the following research project:

„Substitution treatment: with therapy or not...?” – Polish  Society for Prevention of Drug Abuse in Zielona Góra (Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze)

Strona: 1 
KBPN
Calendar
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii